Het religieuze onderdeel van Jokolo

Onze samengestelde misboekjes zijn hier per jaar te downloaden:

27 januari

22 maart

13 april

27 januari

22 maart

13 april

27 januari

22 maart

13 april

Jokolo is een jongerenkoor dat zijn eigen liturgie samenstelt. Eens in de vier weken komt de liturgiegroep bijeen om de lezingen door te lezen, erover te praten en vervolgens bijpassende teksten en liederen erbij te zoeken. Hierbij wordt samengewerkt met de voorganger zodat er een mooie thematische mis wordt samengesteld.

Voor de lezingen op de zondagen en op hoogfeesten of andere bijzondere dagen is steeds een tekst gekozen uit het leesrooster van de rooms-katholieke liturgie. Dat rooster is verdeeld in A-B-C-jaren en begint bij de eerste adventsviering en eindigt bij de Christus Koning-viering.

Onze liturgie kenmerkt zich door een eigen karakter van de vieringen. Buiten de standaard teksten schrijven het meeste zelf of passen we bestaande teksten aan. We proberen zoveel mogelijk de actualiteit hierin te verwerken.  Voor de lezingen gebruiken wij de teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Willibrordvertaling. Verder gebruiken we als bron Gooi&Sticht, diverse boeken en bronnen op het internet.

Voor informatie of vragen over onze liturgie kunt u terecht bij onze liturgiecontactpersoon (liturgie @ jokolo.nl).